CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Przedmiotem zamówienia jest „Ubezpieczenie sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła” i przeznaczonego dla Beneficjentów ostatecznych projektu”. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie od 24.10.2016r. od dnia 23.10.2017r..
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedmiotem zamówienia jest „Ubezpieczenie sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła” i przeznaczonego dla Beneficjentów ostatecznych projektu”.
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie od 18.10.2016r. od dnia 30.09.2020r.Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu pod nazwą „Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego”.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.