CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usług szkoleniowych w zakresie szkoleń TIK (Technologie informacyjno- komunikacyjne) wraz z dostawą podręczników i materiałów szkoleniowych do szkoleń TIK.

Szkolenia prowadzone będą w ramach Projektu „Podniesienie kompetencji językowych i komputerowych mieszkańców Północnej Wielkopolski” - realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie.


 1. Ogłoszenie
 2. Zmiana ogłoszenia
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PDF
 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DOCX
 5. Formularz Oferta - zał. nr 1 plik PDF
 6. Formularz Oferta - zał. nr 1 plik DOCX
 7. Formularz Ofertowy - zał. nr 2 plik PDF
 8. Formularz Ofertowy - zał. nr 2 plik DOCX
 9. Załącznik nr 3A PDF
 10. Załącznik nr 3A DOCX
 11. Załącznik nr 3B PDF
 12. Załącznik nr 3B DOCX
 13. Lista podmiotów - zał. nr 4 PDF
 14. Lista podmiotów - zał. nr 4 DOCX
 15. Doświadczenie wykonawcy - zał. nr 5 PDF
 16. Doświadczenie wykonawcy - zał. nr 5 DOCX
 17. Wykaz osób - zał. nr 6 PDF
 18. Wykaz osób - zał. nr 6 DOCX
 19. Wzór umowy szkolenia - zał. nr 7

Informacja z otwarcia ofert.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Wyłonienie wykonawcy.