CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Piła, 17 sierpnia 2016 r

Piła, 17 sierpnia 2016 r.

PN-01/WRPO/2016– 8.2      

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

w części drugiej zamówienia

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Szkolenia językowe i szkolenia TIK w ramach projektu „Podniesienie kompetencji językowych
i komputerowych mieszkańców Północnej Wielkopolski” - realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

W przedmiotowym postępowaniu na część drugą zamówienia nie złożono żadnej oferty.

Informuję, że Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w drugiej części zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych –nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,
z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu SGiPN

       Bolesław Chwarścianek