CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Szkolenia językowe i szkolenia TIK w ramach projektu „Podniesienie kompetencji językowych i komputerowych mieszkańców Północnej Wielkopolski” - realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=166273&rok=2016-07-27


SIWZ

Formularz Oferta - załącznik nr 1

Formularz cenowy- załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania - załącznik nr 3

Lista podmiotów-grupa kapitałowa - załącznik nr 4

Doświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5

Wykaz osób - załącznik nr 6

Wzór umowy szkolenia językowe - załącznik nr 7a

Wzór umowy szkolenia TIK - załącznik nr 7b