CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - elnclusion

Wszystkie załączniki

Odpowiedzi i pytania do postępowania.

Odpowiedzi i pytania do postępowania - 2015-02-16.

Odpowiedzi i pytania do postępowania - 2015-02-17.

Odpowiedzi i pytania do postępowania - 2015-02-18.

WAŻNA INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW.


Zawiadomienie o wyborze oferty.


Odwołanie do KIO - Econnekt

Odpowiedź na odwołanie do KIO


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA