CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Od kwietnia trwały prace nad z przygotowaniem ww. przedsięwzięcia związanego z realizacja inwestycji  infrastrukturalnej, która pozwoli w pełni wykorzystać potencjał turystyczny gmin położonych w powiatach czarnkowsko – trzcianeckim, złotowskim i pilskim - w północnej części województwa Wielkopolskiego.


Zebrano szereg materiałów i pozyskano informację o przygotowaniach dokumentacyjnych i inwestycjach w poszczególnych gminach i powiatach. Zorganizowano dwa spotkania robocze dotyczące z przedsięwzięcia. Na jednym z nich podpisano porozumienie, które ma na celu nawiązanie współpracy poszczególnych gmin, wymianę doświadczeń, współpracę techniczna oraz technologiczną przy stworzeniu koncepcji technicznej dla przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z kosztorysem inwestorskim. Porozumienie pozwoli na lepszą i ściślejszą współpracę samorządów oraz turystyczne skomunikowanie poszczególnych gmin. Ponadto porozumienie zakłada wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji ww. inwestycji ze środków krajowych i UE oraz przygotowanie projektów technicznych i budowa ścieżek rowerowych po otrzymaniu dofinansowana ze środków krajowych lub UE. W planach na kolejne lata priorytetem jest uzyskanie koncepcji dokumentacji oraz zabezpieczenie w budżetach środków własnych na realizację inwestycji oraz złożenie wniosku dot. dofinansowania ze środków krajowych lub UE.