CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

W dniach 18 -19.04.2013r. odbył się organizowany przez Stowarzyszenie wyjazd szkoleniowy dla pracowników gmin północnej wielkopolski pn.: „Nowe rozwiązania i dobre praktyki w zakresie gospodarki odpadowej – wyjazd studyjny dla pracowników gmin północnej wielkopolski”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Stowarzyszenie podjęło decyzje o organizacji wyjazdu z uwagi na zgłaszane przez członków Stowarzyszenie problemy, z jakimi borykają się gminy w związku z wejściem w życie przepisów, nakładających na gminy nowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami. Zgodnie z nowymi założeniami gminy przejęły własność nad odpadami i pobierają opłatę od właścicieli nieruchomości za ich wywóz. Samorządy gmin stworzyły regiony gospodarki odpadami i zobowiązane zostały do budowy i utrzymania instalacji do gospodarowania odpadami.

Rok 2012 był drugim rokiem funkcjonowania Zarządu w składzie: Tadeusz Dąbrowski, Bolesław Chwarścianek i Stefan Piechocki. Zmianie nie uległ skład osobowy Komisji Rewizyjnej tj. działa ona w składzie: Maria Bratkowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Eugeniusz Cerlak, Marek Tchórzka.

W 2012 roku Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia odbyło się w miesiącu marcu. Dodatkowo odbywały się spotkania członków w ramach innych narad, seminariów i konferencji.
Zarząd działał w niezmienionym składzie i odbył w tym czasie 3 posiedzenia. Na posiedzeniach omawiano każdorazowo sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia: realizację budżetu, opłacanie składek członkowskich i zaawansowanie prac nad projektami prowadzonymi przez Biuro Stowarzyszenia.

W 2012 r Stowarzyszenie po raz pierwszy wsparło akcje „List do Świętego Mikołaja” przekazując na rzecz akcji drobne upominki i słodycze.

Stowarzyszenie w partnerstwie z : Gminą Czarnków, Miastem Czarnków, Gminą Lubasz, Gminą Wieleń, Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim oraz Gmina Trzcianka w sierpniu 2011 r  rozpoczęło realizacje projektu „Dobry i przyjazny urząd”.

Zadania projektu:
1. Zarządzanie projektem partnerskim
2. Opracowanie i przyjęcie kodeksu etycznego przez pracowników 6 JST
3. Stworzenie biura obsługi klienta w 4 JST
4. Wdrożenie systemu poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych dla 2 JST
5. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 48 urzędników na kierowniczych stanowiskach z 6 JST
6. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 120 urzędników z 6 JST wg potrzeb stanowiska pracy
7. Studia podyplomowe dla 25 Urzędników i szkolenia językowe dla 17 Urzędników  z 6 JST
8. Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług publicznych w 2 JST.

Od września 2011 r SGiPN rozpoczęło realizacje w/w projektu w partnerstwie z Gminą Budzyń, Miastem Piła, Gminą Miasteczko Krajeńskie, Gminą Ujście i Gmina Wysoka.

Zadania projektu:
1. Zarządzanie projektem partnerskim
2. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 55 urzędników na kierowniczych stanowiskach z 5 JST
3. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 180 urzędników z 5 JST wg potrzeb stanowiska pracy
4. Studia podyplomowe dla 10 Urzędników i szkolenia językowe dla 10 Urzędników  z 5 JST
5. Opracowanie i przyjęcie kodeksu etycznego przez pracowników 5 JST
6. Stworzenie biura obsługi klienta w 3 JST
7. Wdrożenie systemu poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych dla 2 JST
8. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w 1 JST

W ramach realizacji ww dwóch projektów współfinansowanych przez Unie Europejską ze środków EFS – Program Operacyjny Kapitał Ludzki m.in. Gmina Miasto Piła wzbogaci się o elektroniczny obieg dokumentów  i wdrożenie modelu kompetencji kadr a także o Biuro Obsługi Klienta  wartość dofinansowania na ww wdrożenia to kwota 560.499,00PLN.Biura obsługi klienta stworzono również w Urzędzie Miejskim w Ujściu , Urzędzie Gminy w Czarnkowie , Urzędzie Miejskim w Trzciance oraz Urzędzie Miast we Wieleniu, Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie oraz w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie  Łączna wartość wdrożenia  to kwota 276.600,00PLN . Za przysłowiową chwile kolejne cztery gminy otrzymają grant w postaci  narzędzia pracy jakim jest  wdrożenie systemu poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych ( za kwotę ok. 484.400,00PLN). Istotną wartością dodaną i sukcesem projektów jest również nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi gminami uczestniczącymi w projekcie.