CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

24 września 2018 roku odbyła się 50., przedostatnia Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego V kadencji. Ważnym jej punktem było podjęcie uchwały w sprawie przekazania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na wykonanie murali inspirowanych 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego – jest to realizacja postulatu tegorocznego Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Projekt obejmuje 67 miast i gmin, a jego łączny koszt wynosi ponad 600 tys. zł. Podjęto również uchwały ws., m.in.: zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego, emisji obligacji, dalszej pomocy finansowej JST w ramach programu „Szatnia na medal” oraz uchwał ws. określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem wzdłuż autostrady A2, dróg wojewódzkich, linii kolejowych. Znaczną cześć Sesji poświęcono informacji oraz dyskusji o sytuacji w ochronie zdrowia. Jej konkluzją było zwrócenie uwagi na zbyt małe finansowanie służby zdrowia na poziomie centralnym i narastające problemy kadrowe oraz rosnące oczekiwania płacowe w szpitalach, które  pogarszają ich wyniki finansowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 31 lipca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego pracownicy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich wzięli udział w spotkaniu informacyjnym pn. „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych – przegląd możliwości otrzymania dofinansowania w 2018 r.”. Przedstawiciele Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przedstawili i omówili działania, dla których planowany nabór wniosków wyznaczony został jeszcze w 2018 roku. Wśród przedstawionych działań były dotyczące m.in.: aktywizacji osób bezrobotnych, edukacji przedszkolnej oraz działania szkoleniowe rozwijające kompetencje cyfrowe. Szczegółowe informacje odnośnie Funduszy Europejskich dostępne są na portalu www.funduszeeuropejskie.pl oraz www.wrpo.wielkopolskie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Szamocin wzięła udział w konkursie „Puchar Recyklingu”, przeznaczony dla gmin, przedsiębiorstw zagospodarowujących odpadami, placówek oraz organizacji. Ideą konkursu było wyłonienie wśród zgłoszonych podmiotów, tych, które prowadzą najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów oraz skuteczną, a zarazem ciekawą edukację ekologiczną. W finale konkursu, który odbył się 29 listopada 2018 r. w Teatrze Capitol w Warszawie, na około 150 zgłoszonych podmiotów Gmina Szamocin zdobyła wyróżnienie w kategorii „Srebrna Puszka” (działania edukacyjne, prowadzące do jak największego recyklingu opakowań aluminiowych) oraz w kategorii „Edukacja Recyklingowa” główną nagrodę w wysokości 5 tys. zł do wykorzystania na działania edukacyjne, nagrodę ufundowała Fundacja PlasticEurope. Udział w konkursie, zdobycie głównej nagrody oraz wyróżnienia jest dużym sukcesem Gminy Szamocin, jest dobrym sygnałem dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów oraz stanowi duży atut pod względem wizerunkowym.

 W piątek 23 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji. W październikowych wyborach 15 mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska, 13 mandatów Prawo i Sprawiedliwość, 7 radnych będzie miało Polskie Stronnictwo Ludowe, 3 mandaty zdobył Sojusz Lewicy Demokratycznej – Lewica Razem, 1 radny reprezentuje Bezpartyjnych Samorządowców. W sejmiku została zawiązana szeroka koalicja: Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Lewica Razem (łącznie 25 radnych). Podczas tajnego głosowania radni wybrali Wiesława Szczepańskiego (SLD-LR) na Przewodniczącego Sejmiku, na Wiceprzewodniczących: Jarosława Maciejewskiego (PSL), Małgorzatę Waszak (KO) oraz Marka Gola (KO). Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego ponownie został wybrany Marek Woźniak (KO). Przedstawieni przez Marszałka kandydaci na Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego uzyskali akceptacje radnych. Wicemarszałkami ponownie zostali: Wojciech Jankowiak (PSL) i Krzysztof Grabowski (PSL), Członkiem Zarządu drugą kadencje będzie Marzena Wodzińska (KO), natomiast Jacek Bogusławski (KO) debiutuje na tym stanowisku. Na skutek reformy samorządowej obecna kadencja będzie o rok dłuższa od poprzednich i będzie trwała w latach 2018-2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z początkiem listopada w powiecie chodzieskim powołano strażacki Pluton Powiat Chodzieski. Jego zadaniem będzie pomoc sąsiednim powiatom w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Pluton tworzą: JRG Chodzież,  OSP Budzyń, OSP Stróżewo oraz OSP Margonin. Powołanie i sprawne działanie nowego plutonu niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo w regionie.