CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Stowarzyszenie w partnerstwie z : Gminą Czarnków, Miastem Czarnków, Gminą Lubasz, Gminą Wieleń, Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim oraz Gmina Trzcianka w sierpniu 2011 r  rozpoczęło realizacje projektu „Dobry i przyjazny urząd”.

Zadania projektu:
1. Zarządzanie projektem partnerskim
2. Opracowanie i przyjęcie kodeksu etycznego przez pracowników 6 JST
3. Stworzenie biura obsługi klienta w 4 JST
4. Wdrożenie systemu poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych dla 2 JST
5. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 48 urzędników na kierowniczych stanowiskach z 6 JST
6. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 120 urzędników z 6 JST wg potrzeb stanowiska pracy
7. Studia podyplomowe dla 25 Urzędników i szkolenia językowe dla 17 Urzędników  z 6 JST
8. Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług publicznych w 2 JST.

W 2012 r Stowarzyszenie po raz pierwszy wsparło akcje „List do Świętego Mikołaja” przekazując na rzecz akcji drobne upominki i słodycze.

Gminy Wyrzysk, Białośliwie, Krajenka, Szamocin, Miasteczko Krajeńskie , Ujście , Lubasz, Czarnków,  otrzymały łączna  kwotę ok. 49.299 752,00 dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 -  Projekt „ Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” Dzięki realizacji tego projektu wybudowano część sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  i z przyłączami dla  poszczególnych wsi leżących na terenie gmin objętych Projektem, zmodernizowano istniejącą  oczyszczalnię ścieków w Brzeźnie a także wybudowano i oddano do użytku  oczyszczalnię ścieków dla Gminy Miasteczko Krajeńskie

Od września 2011 r SGiPN rozpoczęło realizacje w/w projektu w partnerstwie z Gminą Budzyń, Miastem Piła, Gminą Miasteczko Krajeńskie, Gminą Ujście i Gmina Wysoka.

Zadania projektu:
1. Zarządzanie projektem partnerskim
2. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 55 urzędników na kierowniczych stanowiskach z 5 JST
3. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 180 urzędników z 5 JST wg potrzeb stanowiska pracy
4. Studia podyplomowe dla 10 Urzędników i szkolenia językowe dla 10 Urzędników  z 5 JST
5. Opracowanie i przyjęcie kodeksu etycznego przez pracowników 5 JST
6. Stworzenie biura obsługi klienta w 3 JST
7. Wdrożenie systemu poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych dla 2 JST
8. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w 1 JST

W ramach realizacji ww dwóch projektów współfinansowanych przez Unie Europejską ze środków EFS – Program Operacyjny Kapitał Ludzki m.in. Gmina Miasto Piła wzbogaci się o elektroniczny obieg dokumentów  i wdrożenie modelu kompetencji kadr a także o Biuro Obsługi Klienta  wartość dofinansowania na ww wdrożenia to kwota 560.499,00PLN.Biura obsługi klienta stworzono również w Urzędzie Miejskim w Ujściu , Urzędzie Gminy w Czarnkowie , Urzędzie Miejskim w Trzciance oraz Urzędzie Miast we Wieleniu, Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie oraz w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie  Łączna wartość wdrożenia  to kwota 276.600,00PLN . Za przysłowiową chwile kolejne cztery gminy otrzymają grant w postaci  narzędzia pracy jakim jest  wdrożenie systemu poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych ( za kwotę ok. 484.400,00PLN). Istotną wartością dodaną i sukcesem projektów jest również nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi gminami uczestniczącymi w projekcie.

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski zorganizowała VIII edycję Konkursu im. Stanisława Staszica – dla wyróżniających się przedsiębiorstw, instytucji, organizacji  oraz osób działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, które w sposób istotny  w 2011/2012 r. wniosły wkład w unowocześnienie i rozwój regionu Północnej Wielkopolski przyczyniając się do jego promocji w kraju i zagranicą. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich rekomendowało do konkursu w kategorii I: Wybitne przedsięwzięcia Regionu Północnej Wielkopolski Gminę Drawsko  a przede wszystkim marinę jaka powstała na terenie gminy. Podczas Finału VIII Edycji Konkursu Marina w Drawsku otrzymała wyróżnienie w w/w kategorii za realizacje inwestycji w ramach projektu „Aktywizacja Wielkiej pętli Wielkopolski – Budowa Przystani Wodnych na rzece Noteć” za działania na rzecz rozwoju turystyki z poszanowaniem środowiska naturalnego.