CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

We wrześniu  2013 gmina Wieleń  podjęła stosowną uchwałę dot. członkostwa w SGiPN i tym samym weszła w skład Stowarzyszenia. Trwają rozmowy z przedstawicielami gminy Okonek dot. wstąpienia do Stowarzyszenia.

W dniach 18 -19.04.2013r. odbył się organizowany przez Stowarzyszenie wyjazd szkoleniowy dla pracowników gmin północnej wielkopolski pn.: „Nowe rozwiązania i dobre praktyki w zakresie gospodarki odpadowej – wyjazd studyjny dla pracowników gmin północnej wielkopolski”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Stowarzyszenie podjęło decyzje o organizacji wyjazdu z uwagi na zgłaszane przez członków Stowarzyszenie problemy, z jakimi borykają się gminy w związku z wejściem w życie przepisów, nakładających na gminy nowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami. Zgodnie z nowymi założeniami gminy przejęły własność nad odpadami i pobierają opłatę od właścicieli nieruchomości za ich wywóz. Samorządy gmin stworzyły regiony gospodarki odpadami i zobowiązane zostały do budowy i utrzymania instalacji do gospodarowania odpadami.

Stowarzyszenie w partnerstwie z : Gminą Czarnków, Miastem Czarnków, Gminą Lubasz, Gminą Wieleń, Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim oraz Gmina Trzcianka w sierpniu 2011 r  rozpoczęło realizacje projektu „Dobry i przyjazny urząd”.

Zadania projektu:
1. Zarządzanie projektem partnerskim
2. Opracowanie i przyjęcie kodeksu etycznego przez pracowników 6 JST
3. Stworzenie biura obsługi klienta w 4 JST
4. Wdrożenie systemu poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych dla 2 JST
5. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 48 urzędników na kierowniczych stanowiskach z 6 JST
6. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 120 urzędników z 6 JST wg potrzeb stanowiska pracy
7. Studia podyplomowe dla 25 Urzędników i szkolenia językowe dla 17 Urzędników  z 6 JST
8. Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług publicznych w 2 JST.

Rok 2012 był drugim rokiem funkcjonowania Zarządu w składzie: Tadeusz Dąbrowski, Bolesław Chwarścianek i Stefan Piechocki. Zmianie nie uległ skład osobowy Komisji Rewizyjnej tj. działa ona w składzie: Maria Bratkowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Eugeniusz Cerlak, Marek Tchórzka.

W 2012 roku Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia odbyło się w miesiącu marcu. Dodatkowo odbywały się spotkania członków w ramach innych narad, seminariów i konferencji.
Zarząd działał w niezmienionym składzie i odbył w tym czasie 3 posiedzenia. Na posiedzeniach omawiano każdorazowo sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia: realizację budżetu, opłacanie składek członkowskich i zaawansowanie prac nad projektami prowadzonymi przez Biuro Stowarzyszenia.

W 2012 r Stowarzyszenie po raz pierwszy wsparło akcje „List do Świętego Mikołaja” przekazując na rzecz akcji drobne upominki i słodycze.