CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

W 2013r SGiPN kontynuowało realizacje w/w projektu w partnerstwie z Gminą Budzyń, Miastem Piła, Gminą Miasteczko Krajeńskie, Gminą Ujście i Gmina Wysoka.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

1. Zarządzanie projektem partnerskim.
2.     Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 55 urzędników na kierowniczych stanowiskach z 5 JST.
3.     Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 180 urzędników z 5 JST wg potrzeb stanowiska pracy.
4.     Studia podyplomowe dla 10 Urzędników i szkolenia językowe dla 10 Urzędników z 5 JST.
5.     Opracowanie i przyjęcie kodeksu etycznego przez pracowników 5 JST.
6.     Stworzenie biura obsługi klienta w 3 JST.
7.     Wdrożenie systemu poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych dla 2 JST.
8.     Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w 1 JST.
W ramach oszczędności powstałych w projekcie wynikających ze stosowania procedury przetargowej zrealizowano dodatkowo następujące zadania:
9.     Wdrożenie Modelu Kompetencji Kadr w 1 JST.
10.     Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów.
11.     Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji z jakości świadczonych usług publicznych w 3 JST.
12.     Usprawnienie /wdrożenie procedury konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy w 5 JST.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, odbyły się w 2013r dwa Konwenty Starostów.

 • maj 2013r. w Pile odbył się kolejny Konwent Starostów, na którym wybrano nowego przewodniczącego, którym został Wiesław Maszewski - Starosta czarnkowsko –trzcianecki. Z inicjatywy Konwentu odbyła się w tym dniu również konferencja pn.: „Bezrobocie w Północnej Wielkopolsce – ocena sytuacji i propozycje zmian”. Konferencję poprzedził krótki briefing z udziałem Wiceministra Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny.

 • listopad 2013r. tematem przewodnim spotkania było omówienie zagadnień związanych z propozycja powstania ZIT i możliwości finansowania projektów z terenu powiatów z środków UE w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

Wniosek o dofinansowanie projekt złożony został w I naborze 2013 r. w ramach działania 8.3 PO IG. W wyniku oceny merytorycznej wniosek uzyskał 65,5 pkt., w związku z czym Komisja Oceniająca rekomendowała projekt do dofinansowania. Projekt został umieszczony na liście rezerwowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania ze względu na fakt, iż łączna wartość dofinansowania projektów, których wynik oceny merytorycznej był pozytywny, przekroczyła kwotę dostępnej alokacji. Jednocześnie informuję, iż w chwili obecnej nie ma środków na projekty z listy rezerwowej. Zgodnie z otrzymanymi z Instytucji pośredniczącej informacjami prawdopodobny termin uwolnienia środków finansowych na działanie 8.3, a tym samym możliwość dofinansowania wniosku pojawi się w II kw. 2014r.

Stowarzyszenie w partnerstwie z: Gminą Czarnków, Miastem Czarnków, Gminą Lubasz, Gminą Wieleń, Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim oraz Gmina Trzcianka kontynuowało realizacje projektu „Dobry i przyjazny urząd”.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Zarządzanie projektem partnerskim.

 2. Opracowanie i przyjęcie kodeksu etycznego przez pracowników 6 JST.

 3. Stworzenie biura obsługi klienta w 4 JST.

 4. Wdrożenie systemu poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych dla 2 JST.

 5. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 48 urzędników na kierowniczych stanowiskach z 6 JST.

 6. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 120 urzędników z 6 JST wg potrzeb stanowiska pracy.

 7. Studia podyplomowe dla 25 Urzędników i szkolenia językowe dla 17 Urzędników z 6 JST.

 8. Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług publicznych w 2 JST.

  W ramach oszczędności powstałych w projekcie wynikających ze stosowania procedury przetargowej zrealizowano dodatkowo następujące zadania:

 9. Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych w 4 JST.

 10. Usprawnienie/wdrożenie procedury konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy w 3 JST.

 11. Wdrożenie modelu kompetencji kadr opartego na badaniu luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych pracowników w 2 JST.

 12. Wdrożenie systemu poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych w urzędzie gminy

 13. Czarnków.

We wrześniu  2013 gmina Wieleń  podjęła stosowną uchwałę dot. członkostwa w SGiPN i tym samym weszła w skład Stowarzyszenia. Trwają rozmowy z przedstawicielami gminy Okonek dot. wstąpienia do Stowarzyszenia.