CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

 

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i powodzenia.

 

Życzy Zarząd i pracownicy SGiPN

 

Informujemy, że dzień 24 grudnia ustala się dodatkowym dniem wolnym od pracy z tytułu święta przypadającego na sobotę 26 grudnia 2015 r.

 

          W dniach 7/8 września Stowarzyszenie Gmin i Powiatów nadnoteckich świętowało jubileusz 15 lecia powstania stowarzyszenia. Obchody rozpoczęło wyjazdowe uroczyste posiedzenie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu które odbyło się na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile w którym wzięli udział Zarząd SGIPN w osobach Przewodniczący zarządu Wójt Czarnkowa pan Bolesław Chwarścianek, Członek Zarządu Burmistrz Szamocina Pan Eugeniusz Kucner, Prezydent miasta Piły Piotr Głowski.

 

          Kolejnym etapem obchodów w dniu 8 września br. było spotkanie Członków stowarzyszenia z szacownym gronem sympatyków stowarzyszenia w śród których znaleźli się między innymi : Pan Marek Woźniak Marszałek Woj.Wlkp. Pani Hanna Grunt Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Pani Jolanta Ratajczak Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Pan Henryk Piskonowicz Zastępca Dyrektora ds. gospodarki leśnej w Poznaniu, Pan Janusz Łakomiec, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Wlkp. ,Pani Tatiana Sokołowska Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Woj. Wlkp., Pan Jarosław Sobczak Zastępca Departamentu Środowiska, Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski, Pan Tadeusz Teterus Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki , Pan Mirosław Juraszek Wicestarosta Chodzieski , Pan Stefan Piechocki Wicestarosta Pilski.

 

          Jubileusz stał się okazją do podsumowań dotychczasowej działalności oraz wyznaczeniem nowych celów działania. Okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości, nagrody przyznane przez WFOŚ związane z wykorzystaniem środków unijnych i propagowaniem ochrony środowiska na terenie północnej wielkopolski potwierdziły trafność podejmowanych decyzji, wyzwań związanych z rozwojem nadnoteckiego regionu. Wszelkie uzyskane podziękowania i gratulacje mocno zmotywowały nas do planowania i realizacji nowych równie ciekawych przedsięwzięć np. sieci dróg alternatywnego transportu w północnej Wielkopolsce. Stowarzyszenie w ciągu ostatnich 7 lat, realizując dotychczasowe projekty pozyskało dla swoich członków wsparcie ze środków UE ponad 50 mln PLN. Jesteśmy głęboko przekonani, że sukces odniosły nie tylko Gminy realizujące projekty, ale wszyscy członkowie SGIPN przy wsparciu, których udało się doprowadzić nasze pomysły do końca. Dlatego też z okazji jubileuszu szczególne podziękowania należą się wszystkim sympatykom i członkom Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że sukcesy i osiągnięcia SGiPN zachęcą inne gminy i powiaty do zasilenia szeregów naszego stowarzyszenia

 

Listy gratulacyjne: 1  2  3  4  5  6

 

   

   

   

   

   

   

 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"

Życzy Zarząd i pracownicy SGiPN

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 14.08.2015r. do 31.08.2015r. pracownicy SGiPN będą przebywali na urlopach.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich  w odpowiedzi na wniosek zgłoszony podczas Walnego Zgromadzenia Członków zorganizował spotkanie  z mgr inż. Cezarym Sinieckim - Z-cą Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.
Spotkanie odbyło w dniu  19 – stego marca  br. było poświęcone przyjętym przez Rząd założeniom nowego prawa wodnego gdzie melioracja szczegółowa ma zostać zadaniem własnym gmin. Najważniejsze cele nowej ustawy to: uporządkowanie kompetencji organów administracji wodnej, rozdzielenie zarządzania infrastrukturą wodną od gospodarowania wodami, zlewniowa polityka wodna i uproszczenie finansowania.
Podczas spotkania okazało się że najbardziej widocznym problemem w gospodarce wodnej jest niejasny i nieprecyzyjny podział kompetencji między organami administracji rządowej i samorządowej tak przy administrowaniu wodami jak i przy utrzymaniu infrastruktury. To powoduje liczne napięcia i problemy związane z podziałem zadań i ponoszeniem odpowiedzialności za ich realizację. Spotkanie  stanowiło doskonalą okazję do wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy reprezentantami lokalnych samorządów. Poruszona problematyka, dyskusja i wnioski nakreśliły kierunek dalszych prac i działań  zarówno Stowarzyszenia jak i poszczególnych samorządów.