CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

W piątek, 10 marca 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Zebrani przyjęli sprawozdanie i udzielili absolutorium Zarządowi stowarzyszenia za ubiegły rok. Ponadto dyskutowano przede wszystkim o palącej sprawie związanej z Obszarem Funkcjonalnym. Mozaika wielokrotnie nakładających się obszarów funkcjonalnych w poszczególnych częściach regionu pozwala na dokładne i skuteczne adresowanie odpowiednich działań i narzędzi finansowych dla wsparcia rozwoju Wielkopolski. Cechą wiążącą wszystkie obszary funkcjonalne jest spójność celów rozwoju. Poniesiono również temat związany z infrastrukturą drogową oraz  Pilskim Obszarem Strategicznej Interwencji. Na zgromadzeniu pokreślono także potrzebę połączenia sił Stowarzyszenia wraz  z innymi Związkami działającymi w rejonie rzeki Noteć, poprzez prowadzenie rozmów w większym gronie oraz lobbing Północnej wielkopolski poprzez organizację spotkań z Parlamentarzystami.

Dnia  02 marca br.( czwartek ) o godz. 10.00  z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin  i Powiatów Nadnoteckich w Starostwie Powiatowym w Pile odbył się Konwent Starostów Północnej  Wielkopolski. Spotkanie poświęcone było wypracowaniu stanowiska w sprawie  ponownego przeanalizowania problemów rozwojowych podregionu pilskiego i wyznaczenia nowego Obszaru Funkcjonalnego Północnej Wielkopolski, jako obszaru kształtowania potencjału rozwojowego i obszaru wymagającego rozwoju nowych funkcji przy użyciu instrumentów właściwych polityce regionalnej. Wypracowane stanowisko zostało  przekazane w imieniu Starostów , Panu Marszałkowi w dniu 6.03.2017 na spotkaniu z Gminami Północnej Wielkopolski.

W dniu 06 marca  br. o godz. 9.00 z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich   odbyło się na terenie PWSZ spotkanie przedstawicieli samorządów z terenu Północnej Wielkopolski z Panem Wojciechem Jankowiakiem Marszałkiem Woj. Wlkp. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.  Spotkanie poświęcone było wypracowaniu stanowiska w sprawie  ponownego przeanalizowania problemów rozwojowych podregionu pilskiego i wyznaczenia nowego Obszaru Funkcjonalnego Północnej Wielkopolski, jako obszaru kształtowania potencjału rozwojowego i obszaru wymagającego rozwoju nowych funkcji przy użyciu instrumentów właściwych polityce regionalnej.

Opinia dotycząca propozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym i ich granic na terenie województwa wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2016 r. - plik pdf

W dniu 16.06.2016 w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile ul. Grunwaldzka 2 odbyło się spotkanie Parlamentarzystów naszego regionu z Przedstawicielami samorządów Północnej Wielkopolski. Było to pierwsze z cyklu spotkań planowanych w bieżącym roku. W spotkaniu wzięli udział Poseł na Sejm Pan Marcin Porzucek, Poseł na Sejm Pan Jakub Rutnicki, Poseł na Sejm Pan Krzysztof Paszyk oraz Poseł na Sejm Pan Błażej Parda. Spotkanie miało charakter merytorycznej, roboczej wymiany informacji dot. finansowania samorządów w tym finansowania oświaty oraz zmian prawnych w zakresie energetyki w JST w tym koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego omówiono również bieżące problemy związane z funkcjonowaniem siłowni wiatrowych. Spotkanie stało się okazją do wymiany opinii i poglądów na temat bieżących problemów i wyzwań związanych z rozwojem nadnoteckiego regionu.