CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Informujemy, że certyfikowane egzaminy z języka angielskiego i język niemieckiego dla uczestników projektu „Podniesienie kompetencji językowych i komputerowych mieszkańców Północnej Wielkopolski”

odbędą się w:

INWEST-PARK Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła

1. Egzamin pisemny  - sala beżowa – parter
2. Egzamin ustny  - sala zielona/fioletowa - parter

w terminach  i godzinach zgodnych zamieszczonym harmonogramem.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich informuje, że rekrutacja do projektu „Podniesienie kompetencji językowych i komputerowych mieszkańców Północnej Wielkopolski” współfinansowanego Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na latach 2014-2020 została ZAKOŃCZONA.

Uwaga jednorazowe zmiany w harmonogramie szkoleń:

- Grupa język niemiecki Ujście- zajęcia 21.12.2017 anulowane i odrabiane będą   sukcesywnie poprzez dodatkowe lekcje w dniach w których odbywają się zajęcia 

- Grupa 50+ z języka angielskiego zajęcia  22.12.2017 anulowane, odrobione zostaną w dniu 02.01.2018

W dniu 19.04.2017   z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich odbyło się spotkanie konsultacyjne z Wojciechem Jankowiakiem, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, podczas którego zostało wypracowane nowe stanowisko w sprawie wyznaczenia nowego Obszaru Funkcjonalnego Północnej Wielkopolski.
W granicach Północno-Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego znajdą się 34 gminy, w tym 9 należących do Powiatu Pilskiego.

Ogólna charakterystyka obszarów funkcjonalnych wraz z ich zasięgiem przestrzennym przedstawiona została w materiale informacyjnym dostępnym na stronie http://www.wbpp.poznan.pl.

Jednocześnie informujemy że  na podstawie art. 49d ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), w dniu 18 kwietnia 2017 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego skierował zaproszenie do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na konferencję dotyczącą wyrażenia opinii w sprawie nowej propozycji określenia obszarów funkcjonalnych i ich granic, która odbędzie się w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, 61-704 Poznań,
ul. Wieniawskiego 17/19, w dniu 16 maja 2017 r. o godzinie 10.00.

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie ponadto projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.