CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich zorganizowało 18 marca 2019 r. w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, spotkanie w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie projektowanej „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030”. W spotkaniu udział wzięli Członkowie Stowarzyszenia, liczni przedstawiciele gmin i powiatów położonych na terenie Północno-Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego Wielkopolski oraz parlamentarzyści z regionu: Pan Poseł Marcin Porzucek, Pani Poseł Maria Małgorzata Janyska, Pan Senator Augustyn. Projektowana Strategia określa kierunki i założenia rozwoju kraju na lata 2020-2030. Jednakże nie uwzględnia ona terenów północnej wielkopolski. Z uwagi na fakt, iż jest już po etapie konsultacji społecznych, przedstawiciele gmin i powiatów z regionu postanowili podzielić się swoimi uwagi i spostrzeżeniami dotyczącymi projektu z parlamentarzystami, którzy również mają wpływ na kształt Strategii. Wśród zgłoszonych problemów i zastrzeżeń można wymienić: brak ujęcia północnej wielkopolski w Strategii, brak szczegółowych zapisów w Strategii dotyczących dróg lokalnych i problemów komunikacyjnych, problemy w służbie zdrowia wynikające z braku kadry i niedofinansowania, problemy w oświacie, nieuwzględnienie w Strategii problemów i wyzwań związanych ze starzejącym się społeczeństwem. Pani Poseł Maria Małgorzata Janyska zwróciła uwagę również, na fakt, że Strategia centralizuje wszystkie decyzje, przenosi decyzyjność w rozwoju regionalnym z samorządów na ministerstwo. Pan Poseł Marcin Porzucek wysłuchał wszystkich uwag i zaproponował, iż doprowadzi do spotkania Zarządu Stowarzyszenia z Wiceministrem Infrastruktury i Rozwoju. Wobec powyższego zapadła decyzja aby wszystkie uwagi, wnioski i spostrzeżenia zebrać w jedne stanowisko i przekazać w najbliższych dniach na ręce przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które przygotowywało projekt Strategii. Ponadto Zarząd Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich będzie monitorował sprawę.

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich zaprasza na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na temat programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, poświęcone możliwości uzyskania dopłat i pożyczek na wymianę pieców, stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleń budynków.

 

Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 11.00 w budynku Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile (ul. Podchorążych 10), sala nr 8, budynek F.

 

Ramowy program spotkania:

 

11.00-12.30 – ogólna prezentacja założeń programu Czyste Powietrze dla przedstawicieli samorządów oraz Mieszkańców,

 

Od 12.30      – konsultacje indywidualne dla Mieszkańców.

 

 

 

 

 

 

W piątek, 4 października br. w Hotelu Gromada w Pile odbyła się konferencja konsultacyjna projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. W spotkaniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, autor projektu strategii dr hab. Wojciech Dziemianowicz, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW Grzegorz Potrzebowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWW Michał Kurzawski oraz liczni samorządowcy, przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy z terenu północnej Wielkopolski. Projekt dokumentu wskazuje na główne wyzwania stojące przed regionem, cele, działania oraz narzędzia ich realizacji. Dokument będzie służył do przygotowania regionu do kolejnej perspektywy finansowe UE. W projekcie Strategii uwzględnione zostały uwagi i postulaty zgłaszane podczas konsultacji prowadzonych na etapie prac przygotowawczych do sporządzania dokumentu, które odbyły się w czerwcu 2018 roku, w których SGiPN również uczestniczyło. Konsultacje nad projektem Strategii potrwają do 22 października 2019 r. Więcej informacji na temat projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 można uzyskać na stronie: www.umww.pl/strategia-rozwoju

 

 

 

 

11 czerwca 2019 r. w Regionalnym Centrum Kultury w Pile odbyło się spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. Spotkanie miało formę rozmowy, podczas, której zgromadzeni przedstawiali swoje problemy, natomiast RPO wskazywał drogę do rozwiązania danego zagadnienia. Wśród poruszanych tematów były m.in.: nieuczciwy marketing, emerytury rolnicze, ustawa represyjna, emerytury czerwcowe, nieczytelność lub wadliwość aktów prawnych, ordynacja podatkowa, sytuacja seniorów. RPO stwierdził, że częścią poruszanych tematów zajmie się lub już zajmuje się, część natomiast, nie leży w jego kompetencjach ale jednocześnie wskazał właściwe organy do rozwiązania problemów. Spotkanie dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich było niewątpliwym źródłem informacji o tym jakie problemy dotykają lokalnej społeczności. Informacje o działalności oraz możliwościach pomocy RPO w rozwiązywaniu problemów, można znaleźć na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich, pod adresem: www.rpo.gov.pl.

 

 

 

 

 

 W dniu 7 października br., odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. Jest to pierwsza Inauguracja, po zmianie nazwy uczelni (z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile), która nastąpiła z dniem 1 września 2019 roku. Podczas uroczystości Rektor dr hab. prof. PUSS Donat Mierzejewski mówił o realizowanych projektach, nowościach w ofercie kształcenia, współpracy międzynarodowej, współpracy z biznesem oraz inwestycjach w infrastrukturę Uczelni. Rektor PUSS w Pile podziękował również za wsparcie w rozwój uczelni – Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Powiatowi Pilskiemu oraz Miastu Piła. W inauguracji udział wzięli liczni goście, wśród nich Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin. Minister podziękował Rektorowi za 4 lata współpracy oraz pomoc w tworzeniu „Konstytucji dla nauki”. Wykład inauguracyjny nt. jakości środowiska i finansowania dóbr publicznych, na przykładzie powiatu pilskiego i kraju, wygłosił prof. dr hab. Bazyli Czyżewski.