CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Szpital Powiatowy w Chodzieży pozyskał nowy sprzęt przeznaczony do wykonywania zabiegów wertebroplastyki, potocznie zwanym „cementowaniem kręgosłupa”. Zabieg umożliwia  pacjentowi z kompresyjnym złamaniem kręgosłupa (zgniecenie kręgów) stanąć na nogi już dwa dni po zabiegu. Sprzęt pozyskano w ramach projektu „Opieka koordynowana w zakresie ortopedii i rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym im. Romana Drewsa w Chodzieży”. Realizacja projektu umożliwiła również koordynacje opieki nad pacjentem od wizyty w poradni przyszpitalnej, pobyt w szpitalu, rehabilitację i ocenę skuteczności leczenia w poradni. W ramach projektu szpital uzyskał także inny sprzęt m.in. śródoperacyjny aparat rentgenowski i ortopedyczny stół operacyjny. Wartość projektu to 6335149,41 zł, w tym 4350861,74 zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W środę 19 grudnia 2018 r. odbyła się II Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, głównym jej punktem było pierwsze czytanie i dyskusje nad projektem budżetu na 2019 rok. Planowany budżet jest rekordowy, zakłada wydatki na poziomie 2 miliardów złotych, przychody w wysokości 1,7 miliarda złotych, deficyt planuje się sfinansować z obligacji. Budżet w dużym stopniu jest proinwestycyjny, planowany poziom wydatków na inwestycje wynosi 51%. Samorząd Województwa Wielkopolskiego największe działania inwestycyjne planuje w transporcie, ochronie zdrowia i kulturze. Podczas sesji podjęto m.in. uchwałę w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w kwestii bardzo trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej na terenie Wielkopolski oraz uchwałę z projektem uchwały w sprawie ustanowienia wzoru i regulaminu używania sztandaru Województwa Wielkopolskiego. Natomiast w trakcie interpelacji i zapytań radnych został poruszony temat szans i perspektyw na przejęcie Szpitala Specjalistycznego w Pile przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W dniu 14 lutego 2019 r. w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich. W Walnym udział wzięli zaproszeni goście: Marszałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pan Jacek Bogusławski, Rektor PWSZ im. St. Staszica w Pile Pan Donat Mierzejewski, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Pani Urszula Chłystun i Pani Izabela Kamińska, Senator RP Pan Mieczysław Augustyn, oraz Pan Krzysztof Mączkowski – były wiceprezes WFOŚiGW. Podczas Zgromadzenia zostały zatwierdzone zmiany statutowe. Najważniejsze zmiany to: zmiana nazwy Stowarzyszenia na Stowarzyszenie Północna Wielkopolska, rozszerzenie obszaru działania z obszaru nadnoteckiego na Północno-Zachodni Obszar Funkcjonalny. Rozszerzone zostały także cele działania Stowarzyszenia, które ma wspierać idee samorządu terytorialnego, działania gospodarcze, społeczne, ekologiczne, organizacyjne oraz dążyć do społecznego, kulturystycznego i turystycznego rozwoju Północno-Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego. Zmiany w statucie umożliwiły wstępowanie do Stowarzyszenia innych podmiotów, także spoza JST. Ostateczne zmiany uprawomocnią się po wpisie do KRS. Członkowie Stowarzyszenia powołali także Think Tanki ds. ochrony środowiska oraz form, kierunków i metod finansowania. Think Tanki zajmują się działalnością doradczą, konsultacyjną oraz organizacją otwartych spotkań, mogą być ciałem doradczym i opiniującym. Kolejną sprawą poruszaną na Zgromadzeniu, była projektowania „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2020-2030”. W obecnym projekcie dokumentu pominięta została północna Wielkopolska. Członkowie Stowarzyszenia uznali, że nie można dopuścić do nieuwzględnienia naszego obszaru w Strategii. W tej sprawie zaplanowali spotkanie, które odbędzie się na przełomie lutego i marca. W czasie jego trwania, zostanie wypracowane wspólne stanowisko Stowarzyszenia dot. Strategii, na spotkanie zostaną zaproszeni także parlamentarzyści z regionu oraz media.

 

 

 

W drugiej połowie stycznia 2019 planowane jest Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Na Zgromadzeniu pod głosowanie zostanie poddana uchwała w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Planowana jest zmiana nazwy Stowarzyszenia oraz rozszerzenie obszaru działania na cały Północno-Zachodni Obszar Funkcjonalny Wielkopolski. Jednocześnie proponuje się dodatkową formę działalności Stowarzyszenia tj. na zasadzie Think Tank, czyli działalności doradcza, konsultacyjnej, organizowanie otwartych spotkań. Równocześnie na Walnym planuje się powołanie Think Tank ds. ochrony środowiska.

W poniedziałek, 18 marca 2019 r. w budynku Państwowej Szkoły Zawodowej w Pile odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Walne poświęcone było sprawom sprawozdawczo-wyborczym. W trakcie Zgromadzenia podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunków wyników za rok 2018. Członkowie Stowarzyszenia po zapoznaniu się ze sprawozdaniem merytoryczno-finansowym Zarządu i opinią Komisji Rewizyjnej udzieli absolutorium Zarządowi SGiPN za rok 2018. Podjęto również uchwały w sprawie zasad i kierunków działania Stowarzyszenia oraz uchwalenia budżetu na rok 2019. Najważniejszym punktem Walnego Zgromadzenia był wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na nową kadencje. W wyniku tajnego głosowania Członków Stowarzyszenia w skład Zarządu weszli: Wójt Gminy Czarnków Pan Bolesław Chwarścianek – Przewodniczący Zarządu SGiPN, Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin Pan Eugeniusz Kucner – Sekretarz Zarządu SGiPN, Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie Pani Małgorzata Włodarczyk – Skarbnik Zarządu SGiPN. Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Burmistrz Wielenia Pani Elżbieta Rybarczyk – Przewodnicząca Komisji, Wójt Gminy Budzyń Pan Marcin Sokołowski – Członek Komisji, Wicestarosta Czarnkowsko-Trzcianecki Pan Sławomir Kryger – Członek Komisji.