CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

 

23 lipca 2018 roku odbyła się XLVIII Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Najważniejszym jest punktem było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego  na rok 2018 i lata następne. Zmiana ww. uchwały, polegająca na zabezpieczeniu większych środków finansowych na budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i realizację długo oczekiwanej przez mieszkańców województwa inwestycji. Podczas Sesji radni podjęli również uchwały w sprawie m.in.: udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego obejmującego aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok na lata 2014-2023 oraz wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej JST w ramach Programu „Szatnia na Medal”. Program „Szatnia na Medal” polega na dofinansowaniu w budowach i remontach budynków szatniowo-sanitarnych przy obiektach sportowych na terenie województwa wielkopolskiego. Jest to inicjatywa, ciesząca się dużym zainteresowaniem samorządów i już zapowiedziano kolejne edycje programu.