CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

W piątek, 10 marca 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Zebrani przyjęli sprawozdanie i udzielili absolutorium Zarządowi stowarzyszenia za ubiegły rok. Ponadto dyskutowano przede wszystkim o palącej sprawie związanej z Obszarem Funkcjonalnym. Mozaika wielokrotnie nakładających się obszarów funkcjonalnych w poszczególnych częściach regionu pozwala na dokładne i skuteczne adresowanie odpowiednich działań i narzędzi finansowych dla wsparcia rozwoju Wielkopolski. Cechą wiążącą wszystkie obszary funkcjonalne jest spójność celów rozwoju. Poniesiono również temat związany z infrastrukturą drogową oraz  Pilskim Obszarem Strategicznej Interwencji. Na zgromadzeniu pokreślono także potrzebę połączenia sił Stowarzyszenia wraz  z innymi Związkami działającymi w rejonie rzeki Noteć, poprzez prowadzenie rozmów w większym gronie oraz lobbing Północnej wielkopolski poprzez organizację spotkań z Parlamentarzystami.