CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Samorządowcy chcą być dobrze przygotowani do nowej perspektywy finansowej UE – Konferencja „Odnawialne źródła energii – program odnowy i zrównoważonego rozwoju Doliny Noteci w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”

Samorządowcy z terenu Północnej Wielkopolski mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie odnawialnych źródeł energii podczas zorganizowanej przez Stowarzyszeni Gmin i Powiatów Nadnoteckich konferencji „Odnawialne źródła energii – program odnowy i zrównoważonego rozwoju Doliny Noteci” w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” która odbyła się 5 –go czerwca br. na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Patronat nad wydarzeniem objął prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski oraz Urząd Miejski w Pile. Konferencję współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Podczas spotkania poruszano tematykę m.in. konieczności i nieodwracalności rozwoju odnawialnych źródeł energii, przedstawiono charakterystykę głównych źródeł finansowania oraz procedur formalno-prawnych.

Konferencję podzielono na dwie sesje. W pierwszej sesji wystąpili przedstawiciele świata nauki . Pierwszy wykład pt. „Fotowoltaika. Rewolucja społeczna” wygłosił– Pan prof. dr hab. Feliks Jaroszyk.            Pan prof. dr hab. Kazimierz Pająk przedstawiał problematykę związaną z poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Czy Polskę stać na gospodarkę niskoemisyjną?”.  Można domniemywać, że polityka klimatyczna oraz konkurencja na rynku to bodziec do poszukiwania rozwiązań, które obniżą koszty związane z kosztem produkcji energii z OZE.  Ponadto nie należy przeciwstawiać zielonej energii do energetyki konwencjonalnej, lecz należy stawiać na nowe źródła i powolne integrowanie ich z naszym systemem. Na pewno jest to proces długotrwały, który wymaga inwestycji w sieci i magazyny energii, ale to leży w interesie Polski. Powinniśmy dążyć do tego, aby przełamywać bariery w rozwoju OZE, bo zielona energia to m.in. postęp naukowo - technologiczny Polski i nowe miejsca pracy.

 Druga sesja konferencji poświęcona była praktycznym aspektom wdrażania OZE. W sesji udział wzięli praktycy - przedstawiciele firm zajmujących się realizacją inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz montażem urządzeń do produkcji zielonej energii (farm fotowoltaicznych, wiatrowych, biogazowni i termomodernizacji budynków). Przedstawiciel UMWW w Poznaniu omówił, źródła dofinansowania w/w inwestycji ze środków unijnych i krajowych.

Konferencja okazała się doskonałym panelem dyskusyjnym na temat nowych technologii na rynku odnawialnych źródeł energii oraz możliwościach zwiększenia oszczędności energii w każdej gminie i gospodarstwie domowym oraz sfinansowania inwestycji proekologicznych. Podczas spotkania poruszono problem wciąż niewielkiej ilości inwestycji związanych z zieloną energią. Pomimo istniejących niezwykle dobrych warunków przyrodniczych w tym regionie dla tego typu inwestycji, udziału energii z odnawialnych źródeł nadal pozostaje znikomy.

Konferencja stanowiła doskonalą okazję do wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy reprezentantami lokalnych samorządów, przedstawicielami nauki i biznesu. Poruszona problematyka, dyskusja i wnioski z Konferencji nakreśliły kierunek dalszych prac i działań, które będą wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Północnej Wielkopolski.