CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich  w odpowiedzi na wniosek zgłoszony podczas Walnego Zgromadzenia Członków zorganizował spotkanie  z mgr inż. Cezarym Sinieckim - Z-cą Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.
Spotkanie odbyło w dniu  19 – stego marca  br. było poświęcone przyjętym przez Rząd założeniom nowego prawa wodnego gdzie melioracja szczegółowa ma zostać zadaniem własnym gmin. Najważniejsze cele nowej ustawy to: uporządkowanie kompetencji organów administracji wodnej, rozdzielenie zarządzania infrastrukturą wodną od gospodarowania wodami, zlewniowa polityka wodna i uproszczenie finansowania.
Podczas spotkania okazało się że najbardziej widocznym problemem w gospodarce wodnej jest niejasny i nieprecyzyjny podział kompetencji między organami administracji rządowej i samorządowej tak przy administrowaniu wodami jak i przy utrzymaniu infrastruktury. To powoduje liczne napięcia i problemy związane z podziałem zadań i ponoszeniem odpowiedzialności za ich realizację. Spotkanie  stanowiło doskonalą okazję do wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy reprezentantami lokalnych samorządów. Poruszona problematyka, dyskusja i wnioski nakreśliły kierunek dalszych prac i działań  zarówno Stowarzyszenia jak i poszczególnych samorządów.