CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile uprzejmie informuje, że w dniu 27 lutego 2015 r. (piątek) odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.
Na posiedzeniu udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2014.
Członkowie dokonali wyboru nowych władz Stowarzyszenia - Przewodniczącym Zarządu został Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek, Sekretarzem – Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin – Eugeniusz Kucner, Skarbnikiem – Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Marek Madej.
Została wybrana Komisja Rewizyjna w nowym składzie: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wójt Gminy Drawsko - Marek Tchórza, Członek Komisji – Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie – Małgorzata Włodarczyk, Członek Komisji – Burmistrz Miasta i Gminy Wieleń – Elżbieta Rybarczyk.
Pierwszym Honorowym Członkiem SGiPN został wieloletni Przewodniczący Stowarzyszenia Pan Tadeusz Dąbrowski.
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich zatwierdziło nowy budżet oraz plan działania na rok 2015.