CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Gminy Wyrzysk, Białośliwie, Krajenka, Szamocin, Miasteczko Krajeńskie , Ujście , Lubasz, Czarnków, otrzymały łączna kwotę ok. 49.299 752,00 dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Projekt „ Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” Dzięki realizacji tego projektu wybudowano część sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i z przyłączami dla poszczególnych wsi leżących na terenie gmin objętych Projektem, zmodernizowano istniejącą oczyszczalnię ścieków w Brzeźnie a także wybudowano i oddano do użytku oczyszczalnię ścieków dla Gminy Miasteczko Krajeńskie.