CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

9 października 2019 roku w Kuluarach Sali Miejskiej Pilskiego Invest-Parku odbyło się I Forum Organizacji Pozarządowych subregionu pilskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych subregionu pilskiego” realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności. Założenia projektu przedstawił Prezes Pilskiego Banku Żywności, Senator RP Mieczysław Augustyn oraz Dyrektor Biura Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności Stanisław Borecki. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, których działalność CIWIS będzie wspierał. Projekt jest długofalowy (jego realizacja przewidziana jest do 31.12.2023). Działania Centrum Integracji będą się składać z trzech pakietów działań: 1) łatwy start – pomoc w rozpoczęciu działalności organizacji; 2) budowa potencjału i rozwoju organizacji; 3) integracja ze środowiskiem, rozwój współpracy organizacji z administracją publiczną. CIWIS będzie również oferował bezpłatną pomoc księgową i informatyczną dla organizacji pozarządowych. Najważniejszym punktem Forum była dyskusja, która była okazją do rozpoznania i analizy problemów organizacji pozarządowych subregionu pilskiego, wymiany doświadczeń, poznania możliwości finansowania działalności, nawiązania nowych kontaktów i współpracy między organizacjami.