CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich zorganizowało 18 marca 2019 r. w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, spotkanie w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie projektowanej „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030”. W spotkaniu udział wzięli Członkowie Stowarzyszenia, liczni przedstawiciele gmin i powiatów położonych na terenie Północno-Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego Wielkopolski oraz parlamentarzyści z regionu: Pan Poseł Marcin Porzucek, Pani Poseł Maria Małgorzata Janyska, Pan Senator Augustyn. Projektowana Strategia określa kierunki i założenia rozwoju kraju na lata 2020-2030. Jednakże nie uwzględnia ona terenów północnej wielkopolski. Z uwagi na fakt, iż jest już po etapie konsultacji społecznych, przedstawiciele gmin i powiatów z regionu postanowili podzielić się swoimi uwagi i spostrzeżeniami dotyczącymi projektu z parlamentarzystami, którzy również mają wpływ na kształt Strategii. Wśród zgłoszonych problemów i zastrzeżeń można wymienić: brak ujęcia północnej wielkopolski w Strategii, brak szczegółowych zapisów w Strategii dotyczących dróg lokalnych i problemów komunikacyjnych, problemy w służbie zdrowia wynikające z braku kadry i niedofinansowania, problemy w oświacie, nieuwzględnienie w Strategii problemów i wyzwań związanych ze starzejącym się społeczeństwem. Pani Poseł Maria Małgorzata Janyska zwróciła uwagę również, na fakt, że Strategia centralizuje wszystkie decyzje, przenosi decyzyjność w rozwoju regionalnym z samorządów na ministerstwo. Pan Poseł Marcin Porzucek wysłuchał wszystkich uwag i zaproponował, iż doprowadzi do spotkania Zarządu Stowarzyszenia z Wiceministrem Infrastruktury i Rozwoju. Wobec powyższego zapadła decyzja aby wszystkie uwagi, wnioski i spostrzeżenia zebrać w jedne stanowisko i przekazać w najbliższych dniach na ręce przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które przygotowywało projekt Strategii. Ponadto Zarząd Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich będzie monitorował sprawę.