CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

W poniedziałek, 18 marca 2019 r. w budynku Państwowej Szkoły Zawodowej w Pile odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Walne poświęcone było sprawom sprawozdawczo-wyborczym. W trakcie Zgromadzenia podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunków wyników za rok 2018. Członkowie Stowarzyszenia po zapoznaniu się ze sprawozdaniem merytoryczno-finansowym Zarządu i opinią Komisji Rewizyjnej udzieli absolutorium Zarządowi SGiPN za rok 2018. Podjęto również uchwały w sprawie zasad i kierunków działania Stowarzyszenia oraz uchwalenia budżetu na rok 2019. Najważniejszym punktem Walnego Zgromadzenia był wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na nową kadencje. W wyniku tajnego głosowania Członków Stowarzyszenia w skład Zarządu weszli: Wójt Gminy Czarnków Pan Bolesław Chwarścianek – Przewodniczący Zarządu SGiPN, Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin Pan Eugeniusz Kucner – Sekretarz Zarządu SGiPN, Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie Pani Małgorzata Włodarczyk – Skarbnik Zarządu SGiPN. Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Burmistrz Wielenia Pani Elżbieta Rybarczyk – Przewodnicząca Komisji, Wójt Gminy Budzyń Pan Marcin Sokołowski – Członek Komisji, Wicestarosta Czarnkowsko-Trzcianecki Pan Sławomir Kryger – Członek Komisji.