CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

W drugiej połowie stycznia 2019 planowane jest Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Na Zgromadzeniu pod głosowanie zostanie poddana uchwała w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Planowana jest zmiana nazwy Stowarzyszenia oraz rozszerzenie obszaru działania na cały Północno-Zachodni Obszar Funkcjonalny Wielkopolski. Jednocześnie proponuje się dodatkową formę działalności Stowarzyszenia tj. na zasadzie Think Tank, czyli działalności doradcza, konsultacyjnej, organizowanie otwartych spotkań. Równocześnie na Walnym planuje się powołanie Think Tank ds. ochrony środowiska.