CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne

W dniu 4 czerwca 2018 r. na terenie PWSZ w Pile odbyło się subregionalne spotkanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej UMWW i Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz przedstawiciele samorządów z terenu Północnej Wielkopolski. Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne poświęcone było przedstawieniu potencjału i problemów w rozwoju Wielkopolski Północnej, jednocześnie stanowiło formę konsultacji diagnostycznych w opracowywaniu strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. Więcej informacji nt. opracowywanej strategii dostępne są pod adresem: www.wrot.umww.pl

 

 

23 lipca 2018 roku odbyła się XLVIII Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Najważniejszym jest punktem było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego  na rok 2018 i lata następne. Zmiana ww. uchwały, polegająca na zabezpieczeniu większych środków finansowych na budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i realizację długo oczekiwanej przez mieszkańców województwa inwestycji. Podczas Sesji radni podjęli również uchwały w sprawie m.in.: udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego obejmującego aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok na lata 2014-2023 oraz wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej JST w ramach Programu „Szatnia na Medal”. Program „Szatnia na Medal” polega na dofinansowaniu w budowach i remontach budynków szatniowo-sanitarnych przy obiektach sportowych na terenie województwa wielkopolskiego. Jest to inicjatywa, ciesząca się dużym zainteresowaniem samorządów i już zapowiedziano kolejne edycje programu.

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gala 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W dniu 26 czerwca 2018 roku w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się Gala 25-lecia istnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W uroczystości wzięli udział liczni goście, m.in.: przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji ochrony środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, WFOŚiGW z Gdańska, Szczecina, Katowic, Zielonej Góry oraz przedsiębiorcy. Z ramienia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Gali uczestniczył Pan Dyrektor Biura Zarządu SGiPN Sławomir Poszwa.

Historię Funduszu oraz jego dokonania minionych 25 lat przedstawiła zebranym Pani Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Jolanta Ratajczak. Podczas Gali zostały wręczone Odznaki Honorowe „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” oraz medale okolicznościowe. Byłe zarządy WFOŚiGW w Poznaniu reprezentowali Pan Przemysław Gonera – założyciel i pierwszy Prezes oraz Pan Bogusław Brzostowski – Prezes – Senior.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony

 Środowiska i Gospodarki Wodnej są ewenementem w skali europejskiej, są to jedyne instytucje które w sposób kompleksowy prowadzą działania chroniące środowisko, należy podkreślić także ich wysoką skuteczność. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu jest instytucją finansującą szeroki zakres działań związanych z ochroną środowiska. Fundusz wspiera finansowo przedsięwzięcia w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powierzchni ziemi, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym, ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. O wysokiej efektywności działań WFOŚiGW w Poznaniu świadczą liczby. W przeciągu 25 lat działalności podpisano 12,5 tys. umów na łączną kwotę 4 mld złotych na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Powstało 11 tys. nowych przyłączeń kanalizacji sanitarnej a 400 tys. osób bierze udział w corocznych akcjach edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 Dyrektor Biura Sławomir Poszwa 8 października br. uczestniczył w inauguracji roku akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. W uroczystości uczestniczyli liczni goście, wśród nich Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr Piotr Dardziński. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wyzwania jakie czekają uczelnie wyższe w związku z wprowadzeniem  Konstytucji dla nauki – Ustawy 2.0”. Natomiast w przemówieniu inauguracyjnym Rektor dr hab. prof. PWSZ w Pile Donat Mierzejewski, powitał ponad 500 nowych studentów pierwszego roku i pogratulował wyboru PWSZ w Pile jako miejsca ich dalszego kształcenia. Podczas inauguracji wręczono wyróżnienia dla najlepszych studentów oraz tytuł honorowy i medal Legatus Almae Matros Grzegorzowi Piechowiak – Posłowi na Sejm, który zabiegał o utworzenie PWSZ w Pile. Wykład inauguracyjny pt. „Elektromobilność w rozwoju gospodarki wygłosił dr hab. prof. PWSZ w Pile  Piotr Piątkowski. Rok akademicki 2018/2019 w Pilskim PWSZ rozpoczęło 1328 studentów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile jest ważnym ośrodkiem kształcenia w Północnej Wielkopolsce.